دانلود(هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs))

هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs),پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs), هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری ,مقیاس پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs),پرسشنامه ادراکات محیط یادگیریهنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs)|40087262|akz34012718|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .پژوهش حاضر با هدف انجام شد . در این راستا پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری بر روی 400دانش آموز(204دخترو196پسر)که با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند اجرا شد به منظور تعیین روایی عاملی pes-hsاز روشهای تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی وبه م...